ValdresRevisorene AS er et kontorfellesskap bestående av ValdresRevisorene AS og Val-Hall Regnskap AS.

Våre kontorer ligger på Fagernes, i 2 etg. Valdresvegen 6, med utsikt over parken og fjorden. Kontorfellesskapet består av til sammen 13 personer med forskjellig teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring. Vår historie går tilbake til 1978. ValdresRevisorene AS har også et avdelingskontor i Hedalen.

ValdresRevisorene AS har Finanstilsynets godkjenning som revisjonsselskap og har til sammen over 350 kunder i ulike bransjer, herunder handel, industri, bygg og anlegg, banker, forsikringsselskaper, turistnæringer og tjenesteytende næringer med mer.

De aller fleste kundene er lokalisert i Valdres, men vi har også en god del kunder i øvrige deler av østlandsområdet.

Val-Hall Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap.

Ta gjerne kontakt på telefon 61 36 57 50 for en uformell samtale om dine tanker og behov.
 
Foto: Magne Ruud
     Lover:
     • Aksjeloven (AS)
     • Bokføringsloven
     • Merverdiavgiftsloven
     • Regnskapsloven
     • Skatteloven
    Satser, kurser o.l.:
     • Konsumprisindex
     • Oslo Børs
     • RISK register
     • Satser for skatt og nautralytelser
     • Særavtale for reiser innenlands
       for statens regning

     • Særavtale for reiser utenlands
       for statens regning

     • Valutakurser
     Diverse informasjon:
     • Altinn
     • Brønnøysundregistrene
     • Den norske Revisorforening
     • Finansdepartementet
     • Merverdiavgift
     • NAV
     • Om å starte og drive bedrift
     • Skattebetalerforeningen
     • Skatteetaten
     • Statistisk Sentralbyrå
     • Toll- og avgiftsdirektoratet
     • Verdipapirsentralen
Copyright © 2017 by ValdresRevisorene AS · All Rights reserved
E-Mail: post@valdresrevisorene.no
Webmaster: